Gezondheid

Je link toevoegen op de Nederlandse link directory Hobi.nl >> Gezondheid
SBG aanleveren van ROM-data

ls GGZ-instelling bent u verplicht om zorgresultaten, zoals ROM-data, aan te leveren bij Stichting Benchmark GGZ (SBG). Per 1 januari 2018 kunt u pas een declaratie indienen als deze gegevens bij SBG zijn aangeleverd. InfinitCare kan u helpen in dit complexe proces. Met onze tools en begeleiding bent u verzekerd van een soepele data-aanlevering.